شرکت آرتا سازه، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده قالب‌های دیوار اتنی دو طرف نما باطری در کشور، به تولید قالب دیوار پیش ساخته و باتری با استفاده از تکنولوژی بروز متعهد است. با بیش از 60 دستگاه قالب برتر در دسترس، شرکت ما به مداوم اقدام به بهبود و به‌روزرسانی قالب‌های خود می‌کند تا با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های جهانی همگام باشد.

قالب دیوار پیش ساخته | باتری

مزایای استفاده از قالب‌های باطری

  1. صرفه جویی در فضای تولید.
  2. امکان دو طرف تولید کردن دیوار و ایجاد لگو بر روی دیوار.
  3. امکان تعویض طرح دیوار.
  4. تولید تا 3 بار در روز با یک قالب و سه برابر شدن تولید در روز.
  5. باز کردن و تخلیه سریع دیوار بدلیل عمل آوری دیوارها با بخار آب.
  6. کاهش زمان تولید و کاهش زمان کارگری به دلیل حذف 90 درصد زمان ماله کشی و سادگی تخلیه دیوارها با توجه به چرخه‌های روی هر قالب.
  7. استفاده از ویبره بدنه و حذف استفاده از ویبره‌های دستی.

مزایای استفاده از قالب‌های باطری