سيستم ساخت سازه بتني به روش قالب تونلی، از حدود 40 سال پيش مورد استفاده انبوه سازان درجهان بوده است و تاكنون مورد بازنگريهاي فني از سوي سازندگان قالب قرارگرفته است.  اين روش ساخت سازه ، در كشورهاي زلزله خيز و نيز در بلند مرتبه سازي بيشتر مورد استفاده بوده است و هم اكنون در كشورهاي كانادا، آمريكا، تركيه ، مالزي به وسعت مورد استفاده انبوه سازان قرار مي گيرد.ما در آرتا سازه به بررسی سیستم قالب تونلی می‌پردازیم.

ابتدا در مورد انواع مختلف قالب های تونل موجود و قابل ساخت مطالب را ارائه داده و سپس به مبحث اصلی مقاله می پردازیم .

معرفی کلی قالب تونلی

قالب تونل فرم در سه طرح ERTF ,TRTF  و MKTF  طراحی و تولید میشود که در نهایت عملکرد یکسانی دارند منتهی عمده تفاوت آنها در بالا و پایین وزن کلی قالبها و امکان تکرار پذیری در پلانهای مختلف میباشد که بر حسب الزامات عنوان شده توسط پیمانکار مشخص و تولید میگردد. غالبا در ایران قالب تونلی طرح ERTF  مورد استفاده میگردد که نسبت به سایر طرح ها مدولار تر می باشد.

نکته بعدی که در ساخت قالب تونلی حائز اهمیت است ، نوع آلیاژ متریال استفاده شده میباشد. ورق های رویه قابل استفاده برای قالب تونلی حتما باید از ورقهای ضد سایش (ST52) باشد . و قطعات حساس دیگر هم به همین روال می بایست نهایت دقت بعمل آید تا بتوان حداقل 500 بار بتن ریزی را با یکبار اورحال شدن قالب ، انجام داد.

قالب تونلی

روش قالب تونلی، مانند ديگر روش هاي ساخت صنعتی، در چهارمعيار كاهش زمان ، كاهش هزينه، ارتقاء كيفيت و امنيت كاركنان توجيه پذير مي باشد. شاخص هاي برتر اقتصادي و فن

ي روش هاي صنعتي، شامل موارد زير مي باشد.

شاخص های اقتصادی

 • سرعت ساخت
 • كاهش هزينه ساخت
 • بازگشت سريعتر سرمايه
 • طول عمر بالاي بنا
 • كاهش پرت مصالح
 • كاهش نيروي انساني

شاخص های فنی

 • مقاومت مناسب در مقابل زلزله
 • كنترل دقيق تر اجرا و كيفيت در مقايسه با استانداردها
 • قابليت استفاده از مصالح پيش ساخته و يا نيمه پيش ساخته
 • امكان طراحي و ساخت مدولار

 

آشنايي با ويژگی های فنی سازه هاي بتنی با روش قالب تونلی

تونلی سيستم سازه اي است كه براي اجراي ساختمانهاي بتني با سيستم باربر ديوار و سقف بتني مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين روش ساخت ، ديوارها و سقف بطور يكپارچه و همزمان بتن ريزي مي شوند. استفاده از قالب تونلی ضمن بالا بردن سرعت و كيفيت اجرا، عملكرد سازه اي و رفتار لرزه اي، مجموعه سازه را از نظر يكپارچگي اعضا و اتصالات آنها به نحو چشمگيري بهبود مي بخشد.

از مهمترین  عناصر باربر در سيستم قالب تونلی، ديوار که عنصر اصلي مقاوم در برابر بارهاي جانبي بوده و  تحمل و انتقال بارهاي قائم از دال را انجام میدهد و دال که تحمل و انتقال بارهاي قائم وجانبي به ديوارها را عهده دار است ، میباشد .

قالب تونلی | طرح TRTF

درحاليكه در اسكلت رايج بتني ، سيستم قاب بتني ( قالب مدولار ) خمشي و ديواربرشي است كه در آن عناصر باربر قائم ، تيرها و ستون ها بوده و نقش عمده ديوارهاي برشي، بعنوان عنصر مقاوم در برابر بارهاي جانبي مي باشد.  بنابراين ، در سيستم قالب تونلی بعلت اتصال مستقيم دال به ديوارها، ماهيت نيروها از حالت گره اي و متمركز (مانند اسكلت قالب بتني) بصورت گسترده نمايان مي شود و انتقال نيروها و لنگرها درسطح بيشتر صورت گرفته و تمركز تنش در محل اتصالات، كاهش چشمگير مي يابد. بدين ترتيب خطرات ناشي از تمركز تنش در گره ها كه عموعاً علت اصلي تخريب سازه هاي بتني در زلزله بوده است ، تا حدود زيادي برطرف مي گردد .

نكته مهم و  لازم به یادآوری این است  که بتن ريزي سيستم ساخت قالب تونلی نيز بايد بگونه اي صورت گيرد كه در محل اتصال ديوار به سقف ، درزهاي سرد ايجاد نشود بدين ترتيب كه پس از اتمام بتن ريزي ديوار در لايه نهايي آن ويبره مجدد ايجاد شود و يك فرصت كوتاهي داده شود تا بتن ديوار، نشست خود را انجام دهد ولي به گيرش اوليه نرسد.

سپس بتن ريزي دال اجرا گردد، در اينصورت احتمال ترك خوردگي دال و ديوار و تمركز تنش به حداقل مي رسد، همچنين در صورت اجراي بتن ريزي دال- ديوار در دو مرحله كاري و يا سخت شدن بتن ديوار قبل از بتن ريزي دال عمليات لازم براي اصلاح درزهاي اجرايي مطابق آيين نامه بتن صورت گيرد.

قالب تونلی ، از نظر سازه اي، عملكرد جعبه اي دارد و بعنوان يك عنصر يكپارچه و سه بعدي در برابر بارهاي قائم و جانبي عمل مي كند. اين پيوستگي و يكنواختي سبب مي شود كه در هنگام زلزله تشكيل لولاهاي پلاستيكي در اعضا و نواحي بحراني سازه مانند اتصالات ديوار به سقف يا اطراف بازشوها به تعويق افتد و عملكرد مناسبي را از خود نشان دهد. به گونه اي كه حتي انتظار رفتار ارتجاعي در خلال حركت هاي نسبتاً قوي زمين از سيستم تونلی، يكپارچه و با توزيع جرم و سختي تقريباً يكنواخت ، انتظاري دور از واقعيت نيست .

يكي از مشكلات اساسي ساختمانهاي معمول در برابر نيروهاي جانبي ، پيچش ايجادشده در اثر عدم تقارن سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي است، با توجه به اعمال تقارن ديوارها در سيستم سازه اي قالب تونلی، پيچش تا حدود زيادي برطرف مي گردد. مطابق با ضوابط و آيين نامه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن درخصوص الزامات قالب تونلی، منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع ضروري است و سطح مقطع اسمي ديوارهاي سازه اي دريك جهت بايد حداقل 80 % جهت ديگر باشد.

همچنين در اين سيستم بخش عمده اي از ديوارهاي داخلي ساختمان بصورت ديوار سازه اي اجرا مي گردد و در نتيجه تعداد ديوارهاي جداكننده (غير سازه اي و حجم نازك كاري مربوطه) كاهش عمده اي مي يابد، از طرفي ضخامت سقف سازه اي در اين روش 18- 15 سانتیمتر ( در دهانه های متقارن 5.5 متر ) اجرا ميشود كه نسبت به اسكلت رایج بتنی با سقف هاي تيرچه بلوك كمتر بوده و دركاهش ارتفاع ساختمان و كاهش مصرف مصالح مؤثر  است.

قالب تونلی | آماده بتن ریزی سقف اول

مباني تئوري و نيز مشاهده هاي پس از وقوع زلزله گوياي اين مطلب است كه هرچه اعضاي سازه اي مشاركت كننده در باربري (نامعيني) بيشتر و عملكردهاي آن غيروابسته تر باشد ، رفتار لرزه اي سازه مناسب تر و مطلوب تر خواهدبود. با توجه به اين موضوع، در صورت كفايت ديوارهاي سازه اي از لحاظ تعداد ، سيستم تونلی درجه نامعيني زيادي دارد و رفتار لرزه اي قابل قبولي را از خود نشان مي دهد.

درخصوص طراحي ساختمان در برابر زلزله طبق آيين نامه 2800 ايران ، ضريب رفتار ساختمان در سيستم ديوارهاي باربر با شكل پذيريR=5 و حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان 50متر  میباشد .

بطور خلاصه ويژگي هاي فني سيستم قالب تونلی عبارتند از:

 • يكپارچگي سيستم و بهبود رفتار لرزه اي آن بدليل عملكرد جعبه اي سازه
 • تغيير ماهيت تمركز تنش از حالت گره اي و متمركز بصورت گسترده بعلت تبديل سازه از حالت تير- ستون – ديوار به حالت دال – ديوار
 • عملكرد سقف سازه بصورت ديافراگم صلب و قابليت انتقال بارهاي قائم و جانبي به ديوارها
 • افزايش درجه نامعيني سازه و تأخير بيشتر در تشكيل لولاهاي پلاستيك در اعضاء و درنتيجه قابليت تحمل بيشتر نيروها و لنگرها
 • تقارن سازه اي و منظم بودن ساختمان (درارتفاع و پلان)

با توجه به مورد اول ، یکی از ضعف های سیستم قالب تونلی، عدم امکان ساخت پارکینگ مثل سایر سازه ها و ساختمانها میباشد .

الزامات طراحی

معماری:

طراحي معماري در اين روش، به دليل محدوديت دهانه هاي قالب مي بايست با اين ابعاد ، سازگار و منطبق باشد، آيين نامه ها و تجربه ساخت نشان مي دهد كه هماهنگي معماري با الزامات سازهاي در اين روش منجر به سهولت اجرا و در نتيجه كاهش زمان خواهدگرديد. معيارهاي اصلي در طراحي معماري را مي توان بصورت زير عنوان نمود:

استقرار بلوكهاي خطي و موازي هم با حداكثر 5/1 متر اختلاف پيش آمدگي يا عقب رفتگي در هر رديف، بدليل حركت راحت تر تاورها .

در صورتيكه تاور بصورت ريلي حركت نمايد، حداكثر شيب زمين مي بايست1 %باشد.

در صورتيكه بلوكها روبروي هم قرار گيرند، حداقل فاصله بين آنها 17متر وحداكثر متناسب با مسير حركت تاورها باشد.

در صورتيكه نياز به زيرزمين باشد، بهتر است از روش سقف و ديوار جداگانه بتني در اين طبقات استفاده شود ويا درصورت استفاده از قالب تونلی در ساخت زيرزمين، بدليل فضاي مورد نياز براي حركت قالب ها، از اين فضا جهت توسعه زيرزمين در محوطه استفاده مي شود.

بدليل كاهش حجم رايزرها و بازشوهاي سقف ، درصورت استفاده از كولر آبي، اين تجهيزات در بالكن ها يا فضاهاي مشابه در همان طبقه پيش بيني شوند.

در بلوكهاي تا 4 طبقه ، طراحي پلانها به نحوي باشد كه قالب ها از يك طرف و عمود بر جهت استقرار بلوكها خارج شوند و در بلوكهاي بيشتر از 4 طبقه توصيه مي شود پلانها به گونه اي باشند كه تعداد ديوارهاي برشي در هر دو جهت عمود بر هم تقريباً يكسان باشند.

اندازه دهانه تونلها، به دليل كنترل تنش سقف و نيز زياد نشدن ضخامت دال بتني سقف ، بين 3 تا 5/5 متر توصيه مي شود. عمق تونل ها نيز در هر جهت حداكثر 6 متر توصيه مي شود.

بدليل سهولت كار قالب بندي و اقدامات تكميلي بعدي ، بهتر است كه فضاهاي تر و داكتهاي تأسيساتي در طبقات روي هم قرار گيرند.

از آنجا كه ميزان مصرف آرماتور نسبتاً به سازه هاي بتني معمولي در ساختمانهاي بلند مرتبه در اين روش كمتر است و نيز به لحاظ سرعت كار بالاتر تاور در ساختمانهاي بلندمرتبه ،توصيه مي شود در ساختمانهاي بلندمرتبه و تكرارپذير از اين روش استفاده شود.

معيارهاي فرعي ديگري نيز بهتر است در طراحي معماري در اين روش رعايت گردند. از آن جمله:

 • پيش بيني استقرار تجهيزات بهداشتي روي ديوارهاي غيرسازه اي.
 • درصورت امكان داكت هاي تأسيساتي و قابل دسترس بصورت متمركز و سرويس ها در اطراف آن مستقر باشند.
 • بدليل امكان پيش ساخته نمودن پله هاي بتني، بهتر است از پله هاي دو رامپه (رفت و برگشت) براي باكس پله استفاده شود.
 • از ايجاد اختلاف سطح در هر طبقه اجتناب گردد.

سازه:

 • رعايت حداقل مقاومت فشاري نمونه استوانه اي 25 MPa براي بتن سازه اي و حداقل تنش سيستم 400 MPa براي فولاد الزامي است.
 • طراحي و اجراي جزئيات مناسب درمحل اتصال ديوارهاي غيرسازه اي به منظور عدم مشاركت در سختي جانبي سازه الزامي است.
 • در صورت نيازبه استفاده از دهانه هاي بيش از 5/5 متر ، استفاده از تير لبه اي معكوس در جلوي دهانه تونلها و يا ازدياد ضخامت دال (طبق محاسبه سازه اي) ضروري است.
 • تمامي ديوارهاي باربر و سقف ها مي بايست داراي ضخامت يكسان باشند.
 • جهت جلوگيري از نشست نامتقارن ، طول ساختمان درجهت عمود بر محور طولي قالب تونلی مي بايست حداكثر 25 متر درنظر گرفته شوند.
 • پيش بيني تمهيدات سازه اي در محل نصب تابلوهاي برق و تمامي بازشوهاي سقفي.
 • در صورت طراحي مدولار سازه اي و محدوديت تيپ سازه اي ديوارها و سقف ، مي توان از شبكه پيش ساخته فولادي، به جهت تسريع در كار قالب بندي استفاده نمود.
 • منظم بودن ساختمان در ارتفاع و پلان ضروري است.
 • بكارگيري حداكثر دهانه 5.5 متر براي سقف حداكثر ارتفاع خالص 3متر(بدون احتساب ضخامت سقف ) و حداقل ضخامت 15 سانتیمتر براي ديوارهاي هرطبقه در اين سيستم مجاز است .
 • سطح مقطع اسمي ديوارهاي سازه اي در هر جهت بايد حداقل 3 %سطح زيربناي طبقه باشد.
 • سطح مقطع اسمي ديوارهاي سازه اي يك جهت مي بايست حداقل 80 %جهت ديگر باشد.

همچنين در ارائه نقشه هاي سازه بايد به نكات زير توجه شود :

 • مشخصات اتصالات قطعات مختلف قالب در صورت استفاده از قالب هاي چند تكه .
 • مشخصات دقيق اجرايي رامكاها – تعيين محل دقيق كليد و پريز و تمام بازشوهاي سقفي و ديواري .
 • تعيين محل درزها (ساختمان ، كنترل و انبساط) .
 • درج اندازه خيز لازم براي جبران افتادگي دال – تعيين وضعيت اجرا و قطعات مدفون، چارچوب و قاب بازشوها و يا جزئيات محل صفحات براي اتصالات بعدي .
 • بارهاي مجاز قابل اعمال روي دال هاي بتني تازه ريخته شده .
 • جزئيات بتن ريزي محل اتصال ديوارها و سقف.

تأسيسات تونل فرم

تأسيسات:

ابعاد واندازه بازشوهاي تأسيساتي مي بايست بصورت دقيق وهماهنگ با سازه ومعماري ديده شوند.

بهتر است حداكثر لوله ها و تجهيزات برق در ديوارهاي بتني پيش بيني شوند. اين لوله ها حتماً بايد در حدفاصل دو مش آرماتور(در ديواره ها) اجرا گردد و تحت هيچ شرايطي اجراي لوله گذاري در ضخامت كاور بتن مجاز نمي باشد.

بهتر است سيستم برق رساني داخل واحدها از سقف به ديوار باشد(تقسيم گذاري).

الزامات اجرا

الزامات اجرايي در اين روش شامل دو بخش سازه و تأسيسات مي گردد.

سازه:

قالب بندي در اين روش با استفاده از چيدمانهاي مختلف صورت مي گيرد:

قالب پشت به پشت

قالب هاي متوالي

قالب تونلی | طرح ERTF

قالب هاي واسط يا فیلر:

 • نظارت بر كار آرماتورگذاري ديوارها و سقف و استقرار قالب ها و بتن ريزي بايد توسط مهندسين كارگاه انجام شده و تمامي اطلاعات مربوط به بتن ، آرماتوربندي، قالب بندي و قالب برداري بصورت دقيق و مستمر كنترل و ثبت شوند.
 • نگهداري مناسب از قالب ها و انبار نمودن آنها باعث استهلاك كمتر قالب ها خواهدبود. قبل از هر بار قالب بندي، قالب ها با دقت روغن كاري شده و پس از قالب برداري ، قطعات بتن چسبيده شده به قالب و چرخ ها بايد سريعاً تميز گردند.
 • براي تأمين اتصال كافي و مناسب بين ديوار و شالوده توجه به توزيع ميلگردهاي انتظار، سطح مقطع و مقاومت آنها، طول گيرداري، جزئيات خم و وصله و ساير نكات اجرايي مطابق با الزامات آيين نامه طراحي ، ضرورت دارد.
 • براي اجراي رامكا از قالب هاي نواري به ارتفاع حدود 10 سانتي متر استفاده مي شود. در قالب بندي رامكاها ، كف درگاهها نيز بايد لحاظ شوند. پس از اجراي رامكا و بازكردن قالب ها آرماتوربندي ديوارها در امتداد ميلگردهاي انتظار خارج شده از رامكا انجام مي شود.
 • براي تثبيت فاصله شبكه آرماتور با جداره قالب ها و حفظ حداقل پوشش بتن ، از فاصله گذاري هاي پلاستيكي به فواصل مشخص بر روي ميلگردها استفاده مي شود.
 • به منظور جلوگيري از آسيب و يا انسداد لوله هاي برق در هنگام بتن ريزي، آنها را فقط بصورت عمودي در ديوارها اجرا كرده و ارتباطات افقي لوله هاي برق در كف انجام مي شود.
 • براي اجراي ديوارهاي خارجي كه در واقع دهانه خروج قالب محسوب مي شوند از مصالح ديگر بصورت پيش ساخته و يا غيره استفاده مي شود. اتصال اين ديوارها به لبه هاي ديوارهاي بتني كف و سقف از طريق اتصال به ورق هاي انتظار كار گذاشته شده و يا از طريق ميخ كوبي (هيلتي) در بتن انجام مي شود.

الزامات بتن ريزي:

 • بتن ريزي بايد يكنواخت باشد تا امكان جداشدگي در اجزاي بتن بوجود نيايد.
 • بتن در لايه هاي افقي با ضخامت مساوي ريخته شده و هر لايه بايد بطور مطلوب متراكم و سپس لايه بعدي ريخته شود. ضخامت لايه ها تابع اندازه و شكل قالب رواني بتن ، فاصله ميل گردها و روش تراكم است . حداكثر ضخامت لايه بتن به 6/0 متر و حداقل آن به 15/0 متر يا سه برابر اندازه سنگدانه (هركدام بزرگتربود) محدود مي شود.
 • بتن ريزي بايد مستمر بوده و لايه جديد قبل از سخت شدن لايه قبلي ريخته شود تا پيوستگي بين لايه ها تأمين گرديده و از بروز صفحات ضعيف يا درز سرد پرهيز گردد.
 • در مواردي كه ميلگردها كم تراكم باشد مي توان از لوله هاي آويز يا شوت قائم براي بتن ريزي استفاده كرد. قطر لوله هاي مورد استفاده بايد حداقل 8 برابر اندازه بزرگترين سنگدانه و در پايين (بعد از 2 يا 3 متر ارتفاع) كاهش داده و حداقل 6 برابر قطر بزرگ ترين سنگدانه منظور شود.
 • هنگام بتن ريزي ، براي جا بجايي بتن مازاد روي سقف بجهت آسيب نديدن لو له ها ي برق از پارو به جاي بيل استفاده گردد .

تأسيسات برقي:

 • قبل از تهيه هر گونه نقشه Drawing Shop ،مي بايست كليه نقشه هاي تاسيسات الكتريكي با نقشه هاي معماري ، سازه و تاسيسات مكانيكي نهائي شده ، هماهنگ و كنترل گردد .
 • به جهت جلوگيري از تعدد لوله هاي انتظار و يكپارچگي لوله گذاري برق ، حتي المقدور سعي گردد محل كليد و پريزها تماماً بر روي ديوارهاي بتني تعبيه گردد .
 • محل مشخص شده براي نصب قوطي كليدها به گونه اي پيش بيني شود كه در محل هاي تجمع آرماتورها واقع نگردد .
 • تعداد لوله هاي ورودي و خروجي به قوطي كليدها در نقشه هاي اجرايي دقيقاً براي هر قوطي مشخص گردد .
 • نقشه هاي اجرائي Drawing Shop مي بايست داراي اندازه گيري دقيق براي محل قوطي كليد و پريزها ، چراغها و …. بوده و تمامي اندازه ها مي بايست از محل هائي مشخص گردد كه در زمان اجراي اسكلت قابل دسترسي باشند ( مانند ابتدا يا انتهاي ديوارهاي بتني ) .
 • قوطي كليدهاي مورد استفاده درسيستم قالب تونلی مي بايست قوطي پلاستيكي گرد بقطر 6 سانتي متر و عمق 8 سانتيمتر و درب چفت شونده محكم و بدون سوراخ باشند .
 • جنس لوله برق مورد استفاده درسيستم قالب تونلی مي بايست لوله PVC سخت شاخه اي (6متري) و يا لوله پلي اتيلن كلافي (200 متري) باشد.
 • كليه لوله هاي ورود و خروج تابلوي برق واحدها و قوطي كليدهاي روشنائي وانواع پريزها از بالا اجرا ميگردد بدين نحو كه لوله هاي ارتباطي برق هر واحد در ديوارها و سقف همان واحد خواهد بود .
 • جهت فيكس نمودن قوطي ها بر روي آرماتور بندي ديوارها از بست هاي مناسب استفاده خواهد شد كه بست ها شامل اتصال جوش يك حلقه بين دو ميلگرد نمره 6 بطول 40 سانتيمتر بوده و حلقه مذكور از ورق نمره 1 ميليمتر به عرض 2 تا 5/2 سانتي متر و به اندازه 2 تا 3 ميليمتر بزرگتر از قطر خارجي قوطي ساخته شده با توجه به قرار گرفتن چندين كليد يا پريز در كنار هم ، بست قوطي ها در تيپ هاي تكي ، 2تايي ،3 تايي ودر صورت نياز چند تايي و به تعداد مورد نياز برآورد و سا خته خواهد شد .
 • قوطي گذاري در ديوارها پس از اجراي آرماتوربندي و تراز نصب قوطي كليدها انجام ميگردد .
 • بست قوطي ها كلاً در سطح خارجي آرماتوربندي و در ضخامت كاور بتن جاگذاري و اجرا خواهند شد .
 • لوله گذاري برق در سيستم قالب تونلی در دو مرحله اجرا خواهد شد مرحله اول اجراي لوله هاي عمودي در روي ديوارها و مرحله دوم اجراي لوله هاي افقي در سقف مي باشد
 • تمامي لوله هاي داخل ديوارها در حد فاصل دو مش آرماتور (در ديوارها ) اجرا گردد و تحت هيچ شرايطي اجراي لوله گذاري در ضخامت كاور بتن مجاز نمي باشد .
 • در زما ن اجراي لوله گذار ي و قوطي گذار ي ديوار ها دقت شود كه قو طي ها و يا لو له ها در مسيرعبور تاي بولت هاي قا لب قرار نگيرد .
 • لوله هاي برق درسقفها بر روي مش پاييني اجرا و بوسيله سيم آرماتوربندي در فواصل مناسب فيكس گردند و باز شو (Opening) در سقف ها با ا بعا د منا سب و تعبيه نبشي نمره 3جهت داكت ها ي برق و جريان ضعيف پيش بيني و اجرا گردد
 • در محل چراغهاي سقفي زنجير آويز پيش بيني و اجرا گردد
 • درمحل نصب تابلوي برق واحدها از يك عدد پلاستوفوم به ابعاد بزرگتر از تابلو پيش بيني و بر روي آرماتوربندي ديوارها فيكس گردد و سر لوله ها پس از پوشش بوسيله چسب كاغذي به داخل پلاستوفوم هدايت شوند .
 • سركليه لوله هاي برق كه به داخل قوطي كليدها هدايت ميگردند همچنين لوله هاي انتظار با چسب شيشه اي يا كاغذي نواري بعرض 5 سانتيمتر و يا در پوش مناسب پوشانيده شود
 • سر لوله هاي انتظار درسقف ها جهت ديوارهاي Massonary مي بايست بصورت بوشن شده اجرا گردد .
 • به جهت شناسائي لوله هاي انتظار عمودي در ديوارها براي سيستم هاي مختلف از جمله روشنائي ، پريز، تلفن، آنتن، درب بازكن و … تا اجراي لوله هاي افقي درسقف بارنگ و يا ساير علائم مشخص واز هم مجزا گردد.
 • محل ورود و خروج لوله هاي برق به قوطي ها توسط پانچ سوراخ شود و قطر سوراخهاي ايجاد شده در روي قوطي ها به گونه اي انتخاب شود كه دقيقاً برابر قطر خارجي لوله هاي برق باشد .
 • محل ورود لوله ها به قوطي كليد ها جهت جلوگيري از ورود شيره بتن به داخل قوطي كليدها با چسب آكواريوم يا چسب PVC كاملاً و به دقت آببندي شود .
 • به منظور حصول اطمينان از سالم بودن لوله هاي برق بايد بلافاصله پس از باز شدن قالب ها لوله هاي اضافي داخل قوطي ها بريده شده و با عبور فنر سيم كشي به همراه نخ پلاستيكي از داخل آنها ، صحت اجراي كار كنترل گردد .

قالب تونلی | مونتاژ پلتفرم راه پله

تأسيسات مكانيكي:

 • قبل از شروع اجراي عمليات ساختماني نسبت به مطالعه نقشه هاي تاسيسات مكانيكي و انطباق اين نقشه ها با نقشه هاي معماري و سازه و تاسيسات الكتريكي نهائي شده ، اقدام گردد
 • فواصل تجهيزات بهداشتي از ديوارهاي مقابل و جانبي در سرويس هاي بهداشتي طبق جداول استاندارد مراعات گرديده و تمهيدات لازم جهت عدم تداخل آنها با دربهاي ورودي سرويس ها بعمل آيد .
 • تهيه نقشه هاي اجرائي (Drawing Shop )چيدمان تجيهزات آشپزخانه و سرويس هاي بهداشتي .
 • نقشه هاي اجرايي(Drawing Shop)بازشوهاي (Opening)مورد نياز براي هرسقف و ديواربراساس نقشه هاي اجرائي .
 • تهيه قالب هاي فلزي به ابعاد مورد نياز براي محل بازشوها در سقف طبقات جهت تعبيه تجهيزات بهداشتي مانند توالت شرقي و عبور لوله هاي تاسيسات.
 • تعبيه بازشو درسقف جهت عبور دودكشها و لوله هاي مربوط به منبع انبساط در پشت بام بصورت مستقل جدا ازساير تاسيسات مكانيكي .
 • تعبيه بازشوها درسقف و ديوارهاي بتني جهت عبور مسير كانال هاي كولر در پروژه هايي كه سيستم سرمايش آنها كولر آبي مي باشد .
 • جهت عبور لوله ها از ديوارها و سقف بتني لازم است غلاف گذاري با استفاده از لوله هاي PVC فشارقوي و 2 سايز بزرگتر از قطر لوله انجام گردد.
 • كارگزاري صفحه فولادي در ديواره هاي بازشوهاي تاسيساتي در هر طبقه جهت نصب بست لوله هاي داخل داكت.

توالي اقدامات

بطور خلاصه توالي اقدامات قالب بندي در روش قالب تونلی به ترتيب زير مي باشد:

 • آرماتور بندي و قالب بندي فونداسيون .
 • نقشه برداري جهت پياده كردن دقيق محل ديواره ها در فونداسيون .
 • آرماتور بندي ريشه هاي فونداسيون
 • بتن ريزي فونداسيون
 • آرماتور بندي قسمت عمودي ديواره ها
 • اجراي رامكا
 • بتن ريزي رامكا
 • تكميل آرماتوربندي ديواره ها
 • تعيين خط تراز در روي رامكا جهت مشخص كردن تراز ديوارهاو تراز موارد برقي مانند كليد و پريز
 • نصب قوطي هاي كليد و پريز و لوله هاي برق ( طبق ضوابط اعلام شده در بخش تاسيسات برقي)
 • قالب بندي بازشوهاي ديوارها
 • پيش بيني غلاف هاي تاسيسات مكانيكي در ديوارها
 • حمل و استقرار قالب تونلی
 • اتصال قالب هاي مجاور از طريق تاي بولت ها و استقرار همزمان قالبهاي خارجي و ثابت نمودن تاي بولت ها
 • تنظيم قالب ها توسط پيچ هاي تنظيم زير قالب و سقف
 • اتصال نيم قالب ها در محل درز زير سقف به يكديگر
 • آرماتور بندي مش زيرين سقف
 • اجراي قالب بندي بازشوها و غلافهاي تاسيساتي و برقي در سقف
 • لوله كشي برقي در روي سقف و نصب محل چراغ هاي سقف (طبق ظوابط اعلام شده)
 • اجراي مش دوم سقف
 • نصب قالب هاي كناري سقف ها
 • اجراي رامكا
 • بتن ريزي ديوارها و سقف به طور همزمان (پيش بيني تخته روي سقف و دستگاه ويبره قبل از عمليات بتن ريزي ضروري مي باشد.

 

همچنین میتوانید برای استعلام قیمت قالب لارج پنل با پشتیبان آرتا سازه در ارتباط باشید.

تفاوت سیستم قالب تونلی با سایر روش های قالب بندی

قالب تونلی ساختمان سازی یک سیستم قالب بندی فلزی است که برای ساخت ساختمان های بتنی با دیوارهای باربر و سقف بتنی استفاده می شود. در این روش، دیوارها و سقف ها به صورت یکپارچه و همزمان قالب بندی و بتن ریزی می شوند. سیستم قالب تونلی با سایر روش های قالب بندی ساختمان در چند مورد اصلی متفاوت است:

 • نحوه قالب بندی: در روش های سنتی قالب بندی، دیوارها و سقف ها به صورت جداگانه قالب بندی می شوند. اما در سیستم قالب تونلی، دیوارها و سقف ها به صورت یکپارچه و همزمان قالب بندی می شوند.
 • سرعت ساخت: سرعت ساخت در سیستم قالب تونلی بسیار بیشتر از روش های سنتی است. در روش های سنتی، ساخت هر طبقه از ساختمان ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد. اما در سیستم قالب تونلی، ساخت هر طبقه از ساختمان در یک روز انجام می شود.
 • هزینه ساخت: هزینه ساخت در سیستم قالب تونلی کمتر از روش های سنتی است. دلیل این امر، کاهش هزینه های قالب بندی و آرماتوربندی در سیستم قالب تونل فرم است.
 • کیفیت ساخت: کیفیت ساخت در سیستم قالب تونلی بالاتر از روش های سنتی است. دلیل این امر، قالب بندی یکپارچه دیوارها و سقف ها در سیستم قالب تونلی است.
 • ایمنی: ایمنی در سیستم قالب تونلی بالاتر از روش های سنتی است. دلیل این امر، کاهش خطرات سقوط قالب و تجهیزات در سیستم قالب تونلی است.

در جدول زیر، تفاوت سیستم قالب تونلی با سایر روش های قالب بندی ساختمان به طور خلاصه بیان شده است:

 

ویژگی سیستم قالب تونلی روش های سنتی
نحوه قالب بندی یکپارچه جداگانه
سرعت ساخت سریع کند
هزینه ساخت کمتر بیشتر
کیفیت ساخت بالاتر پایین تر
ایمنی بالاتر پایین تر

تفاوت سیستم قالب تونلی با سایر روش های قالب بندی

مزایای قالب تونلی در اسکلت های بتنی چیست؟

مزایا توضیح
کاهش زمان ساخت‌وساز دیوارها و سقف به صورت جداگانه قالب‌بندی و بتن‌ریزی می‌شوند. این امر باعث افزایش زمان ساخت‌وساز می‌شود. در سیستم قالب تونلی، دیوارها و سقف به صورت یکپارچه قالب‌بندی می‌شوند. این امر باعث کاهش زمان ساخت‌وساز تا حدود 50 درصد می‌شود.
کاهش هزینه ساخت‌وساز در روش های سنتی قالب بندی، به دلیل افزایش زمان ساخت‌وساز، هزینه‌های ساخت‌وساز نیز افزایش می‌یابد. در سیستم قالب تونلی، به دلیل کاهش زمان ساخت‌وساز، هزینه‌های ساخت‌وساز نیز کاهش می‌یابد.
افزایش مقاومت سازه در برابر زلزله در این روش امکان ایجاد یکپارچگی کامل بین دیوارها و سقف وجود ندارد. این امر می‌تواند بر مقاومت سازه در برابر زلزله تأثیر منفی بگذارد. در سیستم قالب تونلی، دیوارها و سقف به صورت یکپارچه قالب‌بندی می‌شوند. این امر باعث افزایش مقاومت سازه در برابر زلزله می‌شود.
ایجاد سازه ای یکپارچه و یکنواخت در روش های سنتی قالب بندی، به دلیل جداسازی دیوارها و سقف، امکان ایجاد یکپارچگی کامل بین آن‌ها وجود ندارد. این امر می‌تواند باعث ایجاد درز و شکاف در سازه شود. در سیستم قالب تونلی، دیوارها و سقف به صورت یکپارچه قالب‌بندی می‌شوند. این امر باعث ایجاد سازه ای یکپارچه و یکنواخت می‌شود.

روش های اجرای سیستم قالب بندی تونلی

دو روش اصلی برای اجرای سیستم قالب بندی تونلی وجود دارد:

قالب نیمه تونلی

در این روش، دیوارها و سقف به صورت جداگانه قالب بندی می شوند. دیوارها با استفاده از قالب های فلزی بالارونده قالب بندی می شوند و سقف با استفاده از میز پرنده قالب بندی می شود.

مراحل فونداسیون به روش معمول اجرا می شود. در محل اجرای دیوارهای بتنی، آرماتورهای انتظار قرار داده می شوند. قالب های فلزی دیوار در محل فونداسیون نصب شده و آرماتورهای دیوارها در داخل قالب های فلزی قرار داده می شوند. سپس بتن به داخل قالب های فلزی دیوار ریخته می شود و پس از گیرش بتن، قالب های فلزی دیوار باز شده و برای سقف آماده می شوند. میز پرنده در محل سقف نصب می شود و آرماتورهای سقف را در داخل میز پرنده قرار داده و بتن به داخل میز پرنده ریخته می شود. پس از گیرش بتن، میز پرنده باز شده و برای طبقه بعدی آماده می شود.

قالب تونلی کامل

در این روش، دیوارها و سقف به صورت یکپارچه قالب بندی می شوند. قالب تونلی از چند پانل فلزی تشکیل شده است که با استفاده از جک ها و پیچ ها به یکدیگر متصل می شوند. مراحل اجرای سیستم قالب تونل فرم کامل مشابه نیمه تونلی است. قالب تونلی کامل یک سیستم قالب بندی مدرن و پیشرفته است که مزایای زیادی نسبت به روش های سنتی قالب بندی دارد. با این حال، استفاده از این قالب هزینه و سرعت ساخت را افزایش می دهد. در نتیجه، انتخاب روش مناسب برای اجرای قالب بندی در ساختمان سازی به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آنها می توان به هزینه، سرعت ساخت، کیفیت ساخت و نوع ساختمان اشاره کرد.

روش های اجرای سیستم قالب بندی تونلی

قیمت قالب تونلی چگونه است؟

مجموعه آرتا سازه، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قالب بتن در ایران، انواع قالب تونلی را با کیفیت بالا و قیمت مناسب تولید و عرضه می‌کند. قیمت قالب تونلی آرتا سازه به عوامل مختلفی مانند نوع قالب، ابعاد قالب، کیفیت قالب و همچنین شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد.

به طور کلی، قیمت قالب فرم آرتا سازه نسبت به روش های سنتی قالب بندی بیشتر است. با این حال، مزایای متعددی که این روش دارد، باعث می‌شود که در درازمدت، این روش مقرون به صرفه تر باشد. انواع قالب تونلی آرتا سازه شامل قالب تونلی نیمه تونلی و قالب تونلی کامل است. این مجموعه با ارائه خدمات گسترده ای مانند مشاوره فنی، طراحی و ساخت قالب های تونل فرم، قالب های لارج پنل، قالب لبه خم و … سعی در ارائه بهترین خدمات به مشتریان خود دارد.

4.6/5 - (11 امتیاز)

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *