قالب های گرد و منهول قالب های گرد و منهول

جهت اجرای ستون های گرد در سازه بتن که غالبا در پایه پل ها و برخی ساختمانها همچون پارکینگ های طبقاتی و غیره انجام می شود، قالب گرد استفاده می شود. این قالب ها به صورت دو تکه طراحی و تولید می گردند و عمل اتصال معمولاً توسط پین و گوه و یا کلمپس مورد استفاده در اتصال قالب بتن انجام می گردد. ضخامت ورق رویه قالب های گرد، 3 میلیمتر و پشت بند های قالب از تسمه 60*8 میلیمتر به صورت نورد شده می باشد.

قالبهای منهول هم که عموما در پروژه های آب و فاضلاب کاربرد دارد مشخصاتی نظیر قالب گرد را داراست، منتهی بدلیل دو جداره بودن قالب منهول جهت سهولت در دمونتاژ قالب و خارج کردن از بتن ، بصورت سه تیکه ( دو بخش معمولی و یک تیکه بنام بچه قالب ) ساخته می شود و چنانچه قالبهای مذکور به منظور لوله بتنی (که قابلیت اتصال به همدیگر را داشته باشند ) سفارش داده شود میبایست که در ابتدا و انتهای قالب رینگ تعبیه شود که بدلیل داشتن فاق و زبانه حالت نر و مادگی ایجاد کرده و اتصال لوله های سیمان به همدیگر را مقدور می سازد.

جدول وزن قالب گرد ارتفاع 1 متری:

قطر قالب / cm وزن قالب / kg قطر قالب / cm وزن قالب /kg
قالب گرد قطر 60 80 قالب منهول قطر 60 90
قالب گرد قطر 70 90 قالب منهول قطر 70 105
قالب گرد قطر 80 98 قالب منهول قطر 80 120
قالب گرد قطر 90 108 قالب منهول قطر 90 135
قالب گرد قطر 100 124 قالب منهول قطر 100 150
قالب گرد قطر 120 156 قالب منهول قطر 120 180
قالب گرد قطر 150 195 قالب منهول قطر 150 225
قالب گرد قطر 170 220 قالب منهول قطر 170 255

قالب های گرد و منهول

قالب بتن/ قالب گرد و منهول

قالب های گرد و منهول

قالب بتن / قالب گرد

قالب های گرد و منهول

قالب بتن / قالب گرد

قالب های گرد و منهول

قالب بتن / قالب گرد

قالب های گرد و منهول

قالب بتن / قالب منهول

قالب های گرد و منهول

قالب بتن / قالب گرد

قالب های گرد و منهول