داربست مثلثی سازه موقتی است که جهت دسترسی به نقاطی که گاه در ارتفاع بالا هستند و گاه دسترسی به آنها مشکل است همچنین برخی اوقات جهت تکیه گاه بخشی از ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند.داربست مثلثی با نامهای ،داربست مدولار ،فریم مثلثی ، داربست امگا و اسکافلد (اسکافولد) هم شناخته میشود.

داربست مثلثی

داربست ها از انواع مختلفی تشکیل شده اند که شامل :

 • داربست مثلثی 
 • داربست چکشی 
 • داربست کاپ لاک

معرفی داربست مثلثی

این نوع داربست از فریم های مثلثی شکل و با اضلاع 120 سانتی متر و ارتفاع 100 ، 75 و 50 سانتی تشکیل شده اند که به صورت نر و ماده به یکدیگر متصل می شوند. داربست مثلثی در کفراژبندی دال یا تیر و همچنین زیر سازی  پلها بکار میروند.مونتاژ داربست مثلثی بسیار ساده بوده  تا جاییکه دو کارگر به راحتی میتوانند در یک روز بیش از هزار عدد داربست مثلثی را چیدمان کنند.

سایر اجزای تشکیل دهنده سیستم داربست مثلثی عبارتند از :

 • صفحه کفی
 •  میل مهار ( ضلعی و قطری ) 
 • پیچ تنظیم  (سرجک )
 • پین داربست

مطلوب است اسکافلد با مقطعی مربع شکل که طول هر ضلع آن120سانتی متر و ارتفاعش 1متر میباشد فرض میکنیم در این داربست مثلثی (امگا) قطر لوله ها 50میلی متر و ضخامت ورق 2.5میلی متر میباشد. خواهیم داشت:

lx≫ly=〖πr〗^3 t→π(〖2∙5)〗^3×(0∙25)=12∙27〖cm〗^4
A→π(r_2^2-r_1^2 )=π{(〖2∙5〗^2 )-(〖2∙25〗^2 )}=3∙73〖cm〗^4

R=0∙7×2∙5=1∙76cm
K=1 L=100cm

S=kl/r→(1×100)/(1∙76)=56.8

(kl/r<Cc)→fa=Fy/Fs [1-0∙5((kl/R)/Cc)2]

F∙S=1∙67+0∙37((kl/r)/Cc)-0∙125((kl/r)/Cc)^3=1∙82

Fa=2400/(1∙82) [1-0∙5((56∙8)/(131∙4))]=1195kg

P=Fa×A=1195×3∙73=4457kg≈4∙4ton

ظرفیت باربری هر پایه داربست مثلثی با چیدمان مربع شکل در این مسئله 13.2تن میباشد.

معرفی داربست مثلثی

استفاده از داربست مثلثی برای زیر سازی سازه های بتنی و مرتفع ، همچون پلها و دالهای بتنی ، سازهء مطمئنی بوده و جایگزین مناسبی برای جک سقفی است . بدلیل اینکه جک سقفی حداکثر تا ارتفاع 5.5 متری قابلیت استفاده دارد و تحمل بار یک جک سقفی صلیب دار در ارتفاع مذکور حداکثر 1.5 تن در فاصله 80 سانتیمتر از همدیگر میباشد . در حالیکه داربست مثلثی به فاصله 120 سانتیمتری از دو چیدمان فریم حتی تا ارتفاع 10 متری 3000 کیلوگرم فشار بار بتن را به راحتی و با ظریب اطمینان بالا تحمل میکند .

نحوه محاسبه تعدادی اسکافلد

با توجه به اینکه اسکافلد با عرض 120 سانتیمتری تولید میشود بنابراین اگر فشار بتن وارده 3 تن در هر متر مربع در نظر گرفته شود مطابق شکل زیر مقطع چیدمان ، مربعی خواهد بود و بفرض اینکه ما یک سطح 400 متر مربعی را بخواهیم با اسکافد پوشش بدهیم و ارتفاع فرضی 8 متر در نظر بگیریم در این صورت محاسبه تعدادی اسکافلد ها به اینصورت خواهد بود :

 • داربست مثلثی 100*120         به تعداد 1932 عدد
 • داربست مثلثی 50*120            به تعداد 276 عدد
 • میل مهار ضلعی 120 سانتی         به تعداد 276 عدد
 • میل مهار قطری 170 سانتی         به تعداد 138 عدد
 • صفحه کفی 15 سانتی               به تعداد 276 عدد
 • پیچ تنظیم (سرجک) 40 سانتی      به تعداد 276 عدد

بنابرین هرچه سازه سنگین تر باشد مطابق جدول محاسباتی و شکل چیدمان زیر ، میشود بر حسب فاصله فریم ها از یکدیگر ، تعداد اسکافد مورد نیاز را برآورد کرد .

نحوه محاسبه تعدادی اسکافلد

جدول وزنی اجزاء داربست مثلثی :

 1. داربست مدولار   100*120       10.5 کیلو گرم
 2. داربست مدولار   75*120             9 کیلو گرم
 3. داربست مدولار 50*120               8 کیلو گرم
 4. میل مهار قطری 170 سانتی          3.5 کیلو گرم
 5. مبل مهار ضلعی 120 سانتی             3 کیلو گرم
 6. صفحه کفی ( پاشنه ) 15 سانتی        1 کیلو گرم

بنابراین باتوجه به جدول فوق ، میانگین وزن یک متر مکعب داربست مثلثی ، حدودا 44 کیلو گرم خواهد بود .

نحوه محاسبه تعدادی اسکافلد