قالب ستون

قالب ستون با استفاده ازپنلهای  مدولار قالب بتن و کنج ها می توان یک ستون بتنی با مقطع مربع یا مستطیل مطابق ... ادامه مطلب