Your browser does not support JavaScript!

قالب بندي

 

انواع قالب بندي در مراحل مختلف اجراي سازه هاي بتني:

قالب بندي فونداسيون

بعد از مرحله اجراي بتن مگر كه سطح فونداسيون كاملا تراز شده است قالب بندي فونداسيون شروع ميشود پس ، كنترل سطح تراز زمين يكي از پارامترهاي مهم در اين مقوله ميباشد . قالب بندي فونداسيون ميتواند بوسيله قالب آجري، قالب چوبي و قالب فلزي بتن انجام گردد. در صورت استفاده از قالب آجري معمولا از نايلون ضخيم جهت جلوگيري از جذب آب بتن توسط آجر استفاده مي شود . بعد از اجراي بتن ريزي فونداسيون آجرها برداشته ودر جاي ديگر ساختمان مورد استفاده قرار ميگيرد. 

از ديگر روشهاي موسوم استفاده از قالب بتن چوبي ميباشد . پايين بودن هزينه تامين اوليه قالب و سبك بودن اين نوع قالب از مزاياي اين روش قالب بندي است و نسبت به قالب بندي آجري از سرعت و كيفيت اجراي بالاتري برخوردار است ، ولي تكرار پذيري پايين و طول عمر كم تخته نيز از معايب عمده اين روش  بشمار ميرود .

قالب فلزي بتن ، استفاده از قالب فلزي بتن بدليل استحكام و سطح شاقولي مناسب توصيه ميشود . با اينكه هزينه اوليه تامين قالب ، مقداري بالاست ولي در صورت نگهداري صحيح و مناسب قالب ، بيش از صد بار بتن ريزي با قالب فلزي ممكن خواهد بود كه خود سرمايه خوبي محسوب ميشود . قالبهاي فلزي بدليل مدوله بودن در حجم كارهاي بالا و ابعاد مختلف براحتي مورد استفاده قرار ميگيرد . 

قالب بندي ستون

در قالب بندي ستون با قالب فلزي ، از قالبهاي مدولار تخت و نبشي صفر و يا كنجهاي پخ دار استفاده ميشود . كاربرد كنجها بدليل ايجاد ستون هاي با گوشه هاي پخ ، هم زيبايي مخصوص به خود دارد و هم از لب پرشدن ستون جلوگيري ميكند . كنجهاي بيروني ٥*١٠ بهترين تركيب را در اجراي ستونها با مقاطع مختلف ممكن ميسازد به فرض مثال براي اجراي ستون با مقطع ٤٠* ٤٠ از قالب عرض ٢٥ بطولهاي يك و دو متري و كنج ٥*١٠ بطول يك ونيم متري بسيار مناسب است چون با اين تركيب امكان قالب بندي مقطع ٣٥*٤٥  نيز وجود دارد . استفاده از كنجهاي يك ونيم متري به اين علت است كه درز انقطاع قالبها  و كنجها روبروي هم نيافتد.  در قالب بندي ستونها با مقاطع بالاي ٥٠ حتما بايد از قيد لوله اي جهت جلوگيري از پيچيدگي ستون استفاده نمود .

قالب بندي تير ودال  

قالب بندي تير و دال مقداري نسبت به قالب بندي ستون سخت تر است . براي اين منظور به زير سازي ، بوسيله جك سقفي نياز است . قالب تير از قالب كف پوتر و قالب بغل پوتر ( قالب آويز) تشكيل ميشود . بعد از مستقر نمودن قالب كف پوتر قالب هاي بغل پوتر بواسطه نبشي صفر بهم وصل ميشود و سپس از دستكهاي خاص جهت مهار قالب بغل استفاده ميگردد نكته ؛ يك روش آسان و متداول اينكه اخيرا از گيره پوتر جهت اتصال قالبهاي بغل به كف استفاده ميشود كه با حذف نبشي صفر سرعت اجرا را هم به شكل چشمگيري بالا ميبرد. ضمنا يك روش ابداعي جالب جهت زير سازي پوترها ، استفاده از خرپاي مناسب اينكار كه با چهار عدد گلوبند به ستونهاي مجاور متصل ميگردد.

قالب بندي ديوار 

الف- قالب بندي ديوار دو طرفه 

براي اجراي قالب بندي ديوار دو طرفه بهترين حالت ،استفاده از پنلهاي بزرگ مدولار يا لارج پنل ميباشد كه با اينكار ، ضمن بالا بردن سرعت اجرا ، سطح بتن كاملا اكسپوز و صافي را بدست مياوريد . در صورت استفاده از قالب مدولار معمولي ميبايست از قالب مدولار ، لوله  يا پروفيل هاي افقي جهت هم راستا كردن و پشت بندي قالبها ، سولجر ، بلت عصايي، جكهاي شاقول كننده و ... استفاده كرد در حاليكه قالب لارج پنل مدولاري بخش اعظم اين تجهيزات را حذف كرده و تعداد نيروي كمي جهت مونتاژ و دمونتاژ قالبها نياز خواهد بود .

ب- قالب بندي ديوار يكطرفه 

 اجراي قالب ديوار يكطرفه اصولا دشوارتر از قالب بندي دوطرفه است . جهت سهولت در اجراي ديوارهاي يكطرفه ، تجهيزات مخصوص به خود لازم است . بكار بردن شي بلت ، انكر بلت و خرپاي مخصوص ،جهت مهار قالب بتن ضروريست . خرپاها اگر به شكل مناسب طراحي و ساخته شود بيشتر نگراني در اجراي اين نوع قالب بندي را رفع ميكند و در موقع بتن ريزي و ويبره زني ، قالب كوچكترين خيزي را نخواهد داشت . در اين نوع قالب بندي نيز استفاده از لارج پنل در ابعاد ٢*٣ توصيه ميشود . 

ج- قالب بندي ديوارهاي مرتفع

براي اجراي قالب بندي در مرحله دوم كه معمولا در ارتفاع بالاتر از ٣ متر است نياز به براكت هاي مخصوص، با قابليت نصب جكهاي دو پيچ شاقول كننده ميباشد براكت ها بوسيله بلت روي ديوارقبلي وصل شده وقالبها كه قبلا در پايين مونتاژ شده بوسيله جرثقيل روي ديوارمسقر ميگردد و توسط جك شاقولي مهار و تنظيم ميشوند . به جهت سهولت در امر بتن ريزي و ايجاد امنيت كار از سكوي بتن ريزي استفاده ميشود كه تخته زير پايي و جانپناه روي آن نصب ميشود . 

قالب بندي پايه پل 

طراحان پروژهاي پل معمولا سعي دارند خلاقيت خود را در ارائه زيباترين و پيچيده ترين طرحها با مقاطع و شكلهاي هندسي مختلف، به نمايش بگذارند . بنابراين بندرت قالبهاي پايه پل شبيه همديگر هستند و براي اجراي اين پايه پلها نياز به قالب خاص خود خواهد بود و ساخت قالب بتن براي آن دقت و ظرافت خاصي را مي طلبد تا تمامي زيبايي طرح را اعم از دو قوسي بودن ، داشتن برجستگي ها  و فرو رفتگي ها نشان دهد . قالب بندي پايه پل نياز به نقشه مونتاژ قالب از طرف سازنده قالب دارد كه اگر سازنده قالب مهارت وتجربه لازم را در اين خصوص داشته باشد غالبا مونتاژكار قالب ،با مشكل خاصي موجه نخواهد شد . تيم كنترل كيفيت شركت آرتا بنيان صنعت جهت رفع موارد احتمالي بدون استثنا قبل از تحويل ، كل قالب را در محل كارخانه مونتاژ و بعد از تاييد نهايي دستور رنگ و ارسال را صادر ميكند . 

قالب بندي تير پل و عرشه پل

قالبهاي تير پل ، در آزادراهها بدليل تردد زياد خودروها و جهت جلوگيري از مسائل ايجاد ترافيك ، طراحي وساخته ميشوند . قالب تير پل شامل : ديواره قالب ، قالب درپوش ،قالب كف  يا قالب خيز منفي و بلت ها ميباشد . بدليل پيش ساخته بودن اين قالبها قالب بندي آن بسيار ساده بوده  وفقط ميبايست به نكته اجراي خيز منفي توجه ويژه داشت . بدليل عمل آوري مناسب  بتن تير پل ، شايسته است حداقل ٢٠ روز قالب روي كف ( شاسي) بماند لذا نياز هست كه براي هر قالب دو عدد كفي قالب ساخته شود ، قالبهاي بغل ، دو روز بعد از بتن ريزي دمونتاژ ميشود . 

قالب بندي عرشه پل ، بسته به طرح سازه و سطح مقطع آن ،بواسطه قالبهاي مدولار ، قالب قوسي و خاص قالب بندي شده و زير سازي عرشه پل با داربست هاي مدولار ( داربست مثلثي و داربست چكشي) انجام ميشود . براي اجراي قالب بندي انحناي پل ، خرپاهايي متناسب با طرح ، ساخته ميشود كه قالبهاي زير دال با گيره متوسط و ساير اتصالات قالب بندي به آن متصل ميشوند . در اين نوع قالب بندي ابتدا خرپاها بر روي تيرهاي اصلي قرار ميگيرند  و داربستهاي مدولار وظيفه زير سازي و ثابت نگهداشتن سيستم را تا مرحله گيرش بتن دارند.

در زماني كه دهانه پل ،وسيع باشد و يا اينكه بر روي رودخانه و دره هاي عميق اجرا شوند از سيستم قالب بندي بسيار خاص و موثر بنام شاريو استفاده خواهد شد . اين سيستم به كاهش دهنده هزينه اجراي پل موسوم است . سبك تطبيق پذيري و آسان براي نصب و حركت عقب و جلو روي ريل ها ، از مزاياي بارز اين سيستم قالب بندي در اجراي پل ميباشد كه خود نياز به مقاله اي مخصوص به خود را مي طلبد . 

تماس با ما

تهران،بلوار آیت الله کاشانی، بعد از شهرداری منطقه 5، روبروی پارک زنبق، مجتمع نورگستر، واحد 35, شرکت تجهیزات قالب فلزی بتن آرتا بنیان صنعت

شماره تماس: 31 100 440 021

09127111164

09125841604

ایمیل: info[a]artasaze.com

وبسایت: www.artasaze.com

نمایندگی عراق : 009647810003461