Your browser does not support JavaScript!

مقاله شماره 3 : داربست مثلثی و داربست چکشی

انواع داربست :

داربست چیست؟

ساختار موقتی که شامل یک یا چند جایگاه ، اجزاء نگهدارنده ،اتصالات و تکیه گاه می باشد که برای انجام کارهایی نظیر تعمیرات ، نماسازی،رنگ آمیزی وغیره به کار میرود.

سه نوع اصلي داربست وجود دارد:

داربست ثابت

داربست معلق

بالا بر هوایی

ضرورت استفاده از داربست :

برای کلیه مواردی که نتوان در ارتفاع با استفاده از نردبان یا وسایل دیگر به طور اطمینان بخش کاری را انجام داد ،بایستی داربستهای مناسب و کافی احداث نمود

ساخت داربست : مسئوليت برپاكردن ، پياده كردن و هرگونه تغييرات اساسي در داربست با سرپرست اداره ذيربط بوده و هرگونه اقدامي در اين مورد ، بايد فقط تحت مديريت و نظارت وي و حتي المقدور به وسيله كاركنانيكه در اين گونه كارها تجربه كافي دارند انجام شود

كيفيت اجزا داربست مثلثی :

اجزا داربست و كليه وسايلي كه در آن بكار مي رود بايد از مصالح مناسب و مرغوب ، طوري طراحي ، ساخته و آماده شود كه واجد شرايط ايمني كار براي كاركنان بوده و توانايي پذيرش بارها و فشارهاي وارده را داشته باشند.

تخته ها و الوارهائيكه در احداث داربست به كار مي رود بايد عاري از هر گونه عيب بوده و بدون گره ، پوسته ، كرم خوردگي و پوسيدگي باشد و تدابير لازم جهت جلوگيري از ترك خوردگي آنها اتخاذ شود.

كليه وسايلي كه براي ساخت داربست ها به كار مي روند ، بايستي در شرايط خوبي در انبار نگهداري و از وسايل و مواد نا مناسب جدا شوند.

پايداري وفراهم كردن داربست :

داربست ها بايستي با ضريب اطميناني تا چهار برابر حداكثر بارگذاري طراحي شوند.

براي برپاكردن داربست بايد وسايل كافي فراهم و بكار گرفته شود.

هر داربستي بايد بطور مناسب و كافي مهار شده و در فاصله هاي مناسب در دو جهت عمودي و افقي محكم به ساختمان يا وسايل مجاور مهار شود.

پايه هاي داربست بايد بطور مطمئن و محكم مهار شده باشند تا مانع نوسان ، جابجايي و لغزيدن داربست گردد.

هرگز نبايد براي تكيه گاه داربست يا ساخت آن از آجرهاي لق ،
لوله هاي فاضلاب ، بلوك هاي غير متصل ، بشكه ، جعبه يا مصالح نامطمئن ديگر استفاده شود.

قسمت هاي فلزي داربست نبايد ترك خوردگي ، زنگ زدگي يا عيوب ديگري داشته باشند كه به استحكام آنها زياني وارد سازد

بازرسي و تعميرات :

قبل از برپاكردن هر داربست ، بايستي مسئول واحد مربوطه از كليه بخشها و متعلقات داربست بازديد بعمل آورده و از سالم بودن و كيفيت اجزا مورد استفاده در احداث داربست اطمينان حاصل نمايد.

هيچ بخشي از داربست را نبايد پياده كرد و نبايد داربست را در حالتي بجاگذاشت كه بتوان از بخش هاي باقي مانده استفاده نمود. مگر اين كه بخش بجا مانده منطبق با اين مقررات باشد.

قبل از استفاده از هر داربستي بايد مسئول ذيربط، آن را دقيقاً بررسي نمايد تا مطمئن شود كه :

داربست در وضعيت پايداري است.

وسايلي كه براي ساخت آن بكار رفته سالم است.

داربست براي انجام كاري كه در نظر گرفته شده مناسب است.

تجهيزات ايمني لازم در آن بكار رفته است.

کارگرانی که روی داربست کار می کنند در معرض خطرات زیر هستند :

سقوط از ارتفاع به علت لیز خوردن

،دسترسی ناایمن و کم بودن حفاظ سقوط

سقوط ابزار و تجهیزات از بالا

برق گرفتگی از خطوط نیروی بالا سری

فروپاشیدن داربست به علت ناپایداری یا بار زیاد

تخته بندی نامناسب

سقوط ممکن است به دلایل زیر اتفاق بیافتد

هنگام بالا رفتن برای باز یا بستن داربست

هنگام کار روی سکوی کار بدون حفاظ

وقتی تخته بندی داربست کامل نباشد

حفاظت کارگران در برابر سقوط :

اگر یک کارگر روی یک داربست که بیشتر از 10 فوت ارتفاع دارد کار می کند با حفاظت شود به وسیله :

گاردریل

کمر بند ایمنی (PFAS)

گاردریلها در طرف باز ودر دو انتهای داربست باید نصب گردند.

در صورتی که فاصله سکو از کار بیش از 14 اینچ باشد علاوه بر گاردریل باید از کمربند ایمنی نیز استفاده شود

Top rails در فاصله یک متری از سکو نصب می شود

Midrails بین سکو و Top rails نصب می گردند

Toeboards  روی لبه داربست به ارتفاع 15 سانتیمتر نصب می گردد

شما باید آموزش ببینید که چگونه از کمربند ایمنی استفاده کنید

این کمربند باید به صورت جلیقه ای باشد

الزامات حفاظت از سقوط :

می توان کمربند ایمنی را روی داربست به قسمت گاردریل یا لوله های دیگر داربست نصب نمود

پوشیدن کلاه ایمنی

محصور کردن منطقه کار در ارتفاع

ساختن یک سقف کاذب به وسیله توری زیر داربست

نصب پاخوری 15 سانتیمتری در لبه جایگاه

هنگام بر پا کردن داربست باید چک شود که فاصله استاندارد از خطوط برق رعایت شده باشد زیرا ممکن است باعث ایجاد حوادث مهلک شود  

الزامات ساخت داربست ایمن :

استفاده از متُدهای ویژه ساخت داربست

آماده کردن راه های دسترسی به داربست

استفاده از ناظر داربست ماهر

ساختار سکوی داربست :

سکوها باید :

تخته فرش باید کامل باشد،فاصله تخته ها از یکدیگر بیش از یک اینچ نباشد

باید قادر باشد تا 4 برابر بارگذاری مورد انتظار سیستم را تحمل نماید.

حداقل پهنای آن 18 اینچ باشد.

لبه جلویی سکو زیاد باز نباشد.

انتهای هرکدام از تخته ها باید روی تکیه گاه جداگانه قرار گیرد.

تخته ها در انتها باید حداقل 30 سانتیمتر یکدیگر را پوشش دهند مگر اینکه مانع حرکت گردند.

تخته ها را هرگز رنگ نزنید.

جنس تخته مرغوب باشد.

تخته فرش تا گارد ریل بطور کامل باشد.

اجزاء مورد استفاده باید سالم و از یک نوع باشند.

روی سطوح صاف و پایدار بنا گردد.

دارای قفل چرخ و هایل مورب باشد.

ارتفاع داربست :

ارتفاع داربست نباید بیشتر از 4 برابر حداقل base داربست باشد مگر اینکه با ساپورت ، قفل فطناب و زنجیر محکم شده باشد.

ساپورت کردن داربست ها :

هرگز نباید برای تکیه گاه داربست یا ساخت آن از آجرهای لق ،لوله های فاضلاب ،بلوک های غیر متصل ،بشکه ،جعبه یا مصالح نامطمئن دیگر استفاده کرد.

راه دسترسی مناسب

هنگامی که سکوی محل کار از سکوی پائینی یا بالایی بیش از دو فوت فاصله دارد باید از وسیله دسترسی استفاده نمود.

نمونه های مجاز راه دسترسی:

نردبان ها شامل : دستی ، قلاب دار ، کشویی وپلکان های مختلف

برج های پلکانی

شیب ها و راهروها

همچنین از پلکان ساختمان و پنجره آن می توان استفاده کرد.

از هایل مورب برای بالا و پائین رفتن استفاده نکنید.

هنگامی که از نردبان استفاده می کنید پله پائینی نباید بیش از 24 اینچ ارتفاع داشته باشد.

می توانید از مدل مقبل استفاده کنید.

می توانید از داربست های مجاور برای دسترسی استفاده نمائید.

افراد ماهر و کار آمد :

افراد ماهر به سرعت تشخیص می دهند و اصلاح می کنند نواقص موجود در داربستها را

یک داربست بادوام باید در برابر بادهای شدید مقاوم باشد

برای به دست آوردن داربست مقاوم بایستی از نیروی کار آمد استفاده کرد

افراد کار آمد و ماهر باید داربست ها را قبل از هر شیفت کاری و بعد از هر تغییر بازرسی و قسمت های معیوب را بلافاصله بازسازی نمایند.

الزامات آموزشی :

کارکنا باید آموزش ببینند در مورد خطرات داربست وچگونگی محافظت و کنترل خطرات

آموزش بایدشامل موارد زیر باشد :

طبیعت الکتریسته ،سقوط و خطر سقوط اجسام

چگونگی حفاظت در برابر برق گرفتگی ومحافظت در برابر سقوط

چگونگی استفاده از داربست

این آموزش ها بایستی به صورت مداوم تکرار گردد.

 

 

داربست مثلثی :

داربست مثلثی به دلیل راحتی در اجرا و حمل و نقل یکی از پرکاربرد ترین نوع داربست ها میباشد همچنین داربست مثلثی در اجرای سقف های بزرگ و مرتفع کاربرد زیادی دارد . داربست مثلثی در مقطع مربع شکل در ابعاد 120*120 سانتی و یا به صورت مثلثی به ضلع 120 سانتی اجرا کرد ,  داربست مثلثی از فریم های داربست در ابعاد 50 و 75 و 100 سانتی متر تشکیل شده است و اجزای تشکیل دهنده این نوع داربست عبارتند از : پاشنه - پیچ تنظیم - مهار ضلعی و قطری - پین داربست و ... داربست مثلثی با نامهای اسکافلد و داربست امگا نیز شناخته شده میباشند

 

داربست مثلثی و داربست چکشی

 

ویژگی های اسکافلد ( داربست مثلثی ) شامل :

1- نصب و جداسازی اسکافلد ساده و به سرعت انجام شده و بدون نیاز به ابزار خاص اسکافلد بندی انجام شده

2-توانایی تحمل فشار بالا در کفراژبندی دال بتن به علت دارا بودن قطعات موربدر اسکافلد ها

3- بدون نیاز به نیروی ماهر جهت اسکافلد بندی همچنین نصب قطعات اسکافلد به سادگی انجام میپذیرد

 

 

داربست مثلثی و داربست چکشی

 

 

داربست چکشی :

داربست ستاره ای یا همان داربست چکشی علاوه بر اینکه تمام مزیت های داربست مثلثی را دارا میباشد میتواند  برای داربست بندی نمای ساختمان و دیگر سازه ها مورد استفاده قرار بگیرد و با اضافه کردن و کم کردن پایه های عمودی و میله های افقی داربست چکشی در ارتفاعات مختلف قابل استفاده میباشد همچنین برای اتصال قطعات داربست چکشی این عمل توسط ضربه چکش انجام میپذیرد و یکی از مزایای دیگر داربست چکشی عدم نیاز به پیچ و مهره یا سایر اتصالات میباشد که این موضوع در کاهش هزینه های تمام شده پروژه تاثیر بالایی دارد

 

 

تماس با ما

تهران،بلوار آیت الله کاشانی، بعد از شهرداری منطقه 5، روبروی پارک زنبق، مجتمع نورگستر، واحد 35, شرکت تجهیزات قالب فلزی بتن آرتا بنیان صنعت

شماره تماس: 31 100 440 021

09127111164

09125841604

ایمیل: info[a]artasaze.com

وبسایت: www.artasaze.com

نمایندگی عراق : 009647810003461