قالب تونل لاینینگ

قالب تونل با توجه به نوع کاربرد آن (راه – آب – نظامی و … )  به اشکال مقاطع مختلف همچون نعل اسبی، دایره ای ، بیضی  و … تولید میگردد. ابعاد طول رایج در قالب تونل لاینینگ  6 و9 متر میباشد  قالب تونل در تونل راه – راه آهن  آبراه های سد و فاضلاب قابل استفاده می باشند .

قالب تونل عموما از دو  جزء اصلی پوسته و ارابه تشکیل میشوند . که معمولا سگمنت ها با عرض 1.5 متر پوسته را شکل می دهند

قالب تونل لاینینگ با توجه به ابعادشان از نظر مکانیزم باز و بسته شدن دو نوع میباشند :

  • قالب تونل هیدرولیکی
  • قالب تونل مکانیکی

که در نوع  هیدرولیکی بدلیل سنگین بودن قالب تونل ، باز و بسته شدن سگمنتها و گلبرگها  با استفاده از جکهای هیدرولیکی و در قالب تونل مکانیکی با استفاده از جکهای دستی یا روغنی انجام میپذیرد.

مکانیزم عمل اجرا با قالب تونل به این شکل است که پس از هر مرحله بتن ریزی، ابتدا گلبرگها توسط جک های کناری جمع شده و سپس مجموعه پوسته توسط جکهای پایه نشست مینماید. ارابه با حرکت بر روی ریل به موقعیت جدید انتقال می یابد و پس از روغن کاری ورق رویه به جهت سهولت در جداسازی قالب تونل از بتن، در ارتفاع مورد نظر تنظیم می گردد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!