قالب بندی دیوار مرتفع

جهت اجرای دیوارهای مرتفع که در دو مرحله یا بیشتر بتن ریزی میشوند ابتدا به وسیله بلت براکت ها (پلتفرم ها) روی دیوار اجرا شده مرحله اول نصب میشوند.سپس قالب بتن را در محل خود نصب کرده و جک شاقول کننده جهت پشت بندی و تراز نمودن قالب ها مطابق شکل روی براکت و سولجر ها نصب میگردند.

 

 

پس از هر مرحله بتن ريزي براكت توسط بلت يا شي بلت مخصوص براي قالب بندي مرحله بعدي نصب مي‌گردند.

در صورت بلند بودن ارتفاع ديوار، امكان بتن‌ريزي در يك مرحله مقدور نمي‌باشد. بنابراين از سيستم قالب بندي در ارتفاع استفاده مي‌كنيم و در بتن ريزي اين مرحله بايد ازامكاناتي استفاده كرد تا پايداري مجموعه قالب بتن تأمين گردد.

با استفاده از براكت و متعلقات آن (شامل پيچ دروني براكت، مخروطي براكت، بادامك براكت، پيچ بيروني براكت، بادامك براكت) و همچنين با جكهاي شاقول كننده و سكوي بتن ريزي مي‌توان پايداري سيستم قالب بندي و سهولت بتن ريزي در ارتفاع را تأمين كرد.

 براکت وجک شاقول کننده در اجرای دیوار های مرتفع یعنی دیوارهایی که ارتفاع آنها از 4 متر به بالا میباشد و بتن ریزی در یک مرحله ممکن نیست از اجزای حائز اهمیت میباشد براکت ها در دو نوع لوله ای و پروفیلی ساخته میشوند که از نظر وزنی با هم تفاوت دارند ضمنا براکت پروفیلی به جهت سهولت کاربری مطلوبیت

بیشتری دارد

قالب بندی دیوار مرتفع

براکت لوله ای (22کیلوگرم)

براکت ونحوه عملکرد براکت در سیستم قالب بندی :

در موقع اجرای عملیات قالب بندی در سازه های مرتفع و یا پروژههای که عملیات بتن ریزی آن در چند مرحله انجام می شود می بایست تمهیداتی جهت استقرار قالب بتن در ارتفاع اندیشیده شود که این وظیفه را براکت در قالب بندی انجام می دهد، براکت سکویی ، موقتی و پایدار جهت انجام عملیات قالب بندی در ارتفاع می باشد . در واقع براکت قطعه ای خر پایی به شکل مثلث است و در ساخت دیوارهای با ارتفاع بلند کاربرد دارد . همچنین براکت را می توان عضوی از قالب بالا رونده دیوار نامید که وظیفه استقرار قالب فلزی بتن ، ارایه جایگاه مناسب برای شاقول کردن قالب ، اتصال جان پناه جهت ایمنی کارگر ، اتصال داربست آویز برای عبور و مرور و انجام عملیات در قسمت پایین براکت را به عهده دارد . براکت پس از اجرای هر مرحله از سازه ی بتنی ، بر روی سازه توسط بلت یا انکر بلت نصب می گردد و سیستم قالب بندی ، مهارها و جان پناه بر روی آن مستقر می شود بدین ترتیب که برای اجرای دیوار مرتفع ، فرضاً به ارتفاع 9 متر و با داشتن سیستم قالب بندی به ارتفاع 3 متر ، پس از اجرا نمودن 3 متر مرحله ی اول دیوار و باز کردن قالب بتن ها ، در سوراخ های پیش بینی شده برای بلت ها در قسمت بالای دیوار اجرا شده مرحله ی اول ، براکت را در بالای دیوار نصب می کنند و در ادامه سیستم قالب بندی را بر روی آن مستقر می نمایند . برای انجام عملیات پرداخت و عمل آوری بتن می توان به زیر براکت ، داربست آویز متصل کرد. داربست آویز به کارگران این امکان را می دهد تا بدون احتیاج به داربست بندی ، بتوان به سطح بتن تمام شده در ارتفاع دسترسی داشته باشند.

قالب بندی دیوار مرتفع

براکت پروفیلی (27کیلوگرم)

قالب بتن / قالب بندی تیر و دال

از آنجاییکه قالب بندی تیرهای بتنی شبیه به یکدیگر هستند ، اما با توجه به نوع دال ( تیرچه ، یکطرفه ، دو طرفه ، دال رافل ، پیش تنیده و پیش ساخته ) قالب بندی دال نیز متفاوت خواهد بود . در برخی موارد شکل سرستون و همزمانی اجرای آن با دال بتنی و نحوه اتصال آن به تیرها در طرح قالب بندی موثر می باشد . جهت اجرای قالب بندی تیرها از یک قطعه قالب بتن در کف تیر (کف پوتر) و دو قطعه قالب بتن جانبی( آویز) استفاده می شود بدین صورت که ابتدا قالب بتن کف تیر بر روی جک سقفی یا داربست های زیر سازی قرار گرفته و سپس قالب های جانبی به قالبهای کف بواسطه نبشی پانچ شده متصل می شود . به منظور پایداری داخلی و خارجی تیرها از پشت بند ها ( دستک)   و میان بلت ( در تیرهای بالای 50 سانت ) استفاده می گردد. محاسبه طول دقیق قطعات قالب بتن کف پوتر و آویزها در قالب بندی تیر بستگه به روش قالب بندی دارد ، در صورتیکه قالب بتن در کف پوتر تیر ، با قالب ستون یا شاهتیر ، لب به لب ساخته شود طول آن با دهانه آزاد تیر ، برابر خواهد بود و درصورت همپوشانی قالب بتن کف پوتر با ضخامت قالب بتن ستون ، باید ضخامت قالب های ستون در دو طرف تیر را به دهانه آزاد آن اضافه کرد ، جهت سهولت در دمونتاژ قالب بتن، در تیرها ، از نوعی قالب فلزی بنام فیلر های مدولار در قسمت آویز و کف پوتر ، استفاده میشود .

قالب بندی دیوار مرتفع

قالب بندی دیوار مرتفع

قالب بتن / قالب بندی دیوار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!